Dàn sao Việt cùng Xa Thi Mạn đổ bộ sự kiện do Lý Nhã Kỳ tổ chức

Dàn sao Việt cùng Xa Thi Mạn đổ bộ sự kiện do Lý Nhã Kỳ tổ chức

Rất nhiều sao Việt như: Minh Hằng, Trương Quỳnh Anh, Hứa Vỹ Văn...cùng Xa Thi Mạn đã có mặt tại một sự kiện do Lý Nhã Kỳ tổ chức.

Bấm để xem thêm