Tiến sĩ Trần Hùng Lâm nói gì về Straumann Advanced Education Center so với việc đào tạo hiện nay?

TS.BS Trần Hùng Lâm là người vinh dự hướng dẫn, đào tạo Straumann Advanced Education Center về kiến thức chăm sóc răng, bảo vệ sức khỏe chuyên sâu.

Bấm để xem thêm

loading...